Menu

O životním pojištění

Proč je životní pojištění důležité pro banky?

Lorem ipsum Víte, že… každý, kdo uzavře životní pojištění, může určit konkrétní osoby, které mají dostat v případě jeho smrti peníze z životního pojištění?

Pokud si chcete půjčit větší obnos peněz, třeba ve formě hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, banky většinou požadují, abyste si životní pojištění uzavřeli. Mají k tomu velmi jednoduchý důvod – vaší smrtí nebo závažným onemocněním přijdete o schopnost splácet a ony díky této události přijdou o svou investici do vás. A i když po vás ne vždy musejí životní pojištění vyžadovat, někdy díky němu můžete získat výhodnější podmínky.

Pojistěte se nezávisle na přání bank

Lorem ipsum Víte, že… životní pojištění nespadá do dědického řízení díky občanskému zákoníku (č. 89/2012 Sb.)? Ten totiž stanovuje, že nárok na plnění má manžel (manželka) pojištěného, pak jeho děti nebo rodiče. Pokud si ale pojištěný určí osoby mající nárok na peníze z pojištění, mají tyto osoby přednost před osobami definovanými zákoníkem. Díky tomu je plnění velice rychlé.

Jenže životní pojištění neexistuje jenom jako nástroj, kterým se banky starají samy o sebe. Tento typ pojištění řeší možnost výrazného zhoršení vašeho zdravotního stavu a třeba i následnou invaliditu, takže poskytne prostředky, které budete potřebovat na svou léčbu a další péči o vás. Jeho prostřednictvím se navíc i po své smrti můžete postarat o ty, na kterých vám záleží. Výplata životního pojištění proto nespadá do dědického řízení – už při sjednání pojistky si sami určíte osoby, které peníze obdrží. Pojišťovna má navíc ze zákona povinnost vyplatit peníze do 15 dní od prošetření pojistné události. A životní pojištění je tu samozřejmě i pro vás samotné, především díky tomu, že máte možnost vložené prostředky zajímavým způsobem zhodnotit.

Na co si dát při uzavírání pojistky pozor?

Lorem ipsum Víte, že… invalidita bývá pro rodinu jedna z nejvíce zatěžujících situací? Kromě nutnosti se starat o postiženého jedince je totiž nákladná i samotná léčba.

Každá smlouva se dá v průběhu svého trvání upravovat, ale nejvýhodnější je uzavřít pojištění, dokud jste mladí – čím dřív totiž pojistku uzavřete, tím menší pojistné budete platit. Konec pojištění si sice můžete uzavřít na různě dlouhou dobu, přesto je lepší pojistit se minimálně do vašich 60 let. U kratšího období se může stát, že po jeho uplynutí už vás z důvodu vyššího věku a rizik pojišťovna odmítne pojistit. Důležitá je taky výše pojistného krytí, která by měla být minimálně ve výši dvou vašich ročních příjmů, abyste byli schopní pokrýt nejen náklady na případnou léčbu, ale možný výpadek příjmů kvůli pracovní neschopnosti nebo invaliditě. Vyšší pojistné krytí po vás ale může požadovat i banka třeba v případě vinkulace u hypotéky.

Na co si dát při uzavírání životní pojistky pozor? - infografika

Zkoumání zdravotního stavu

Lorem ipsum Víte, že… při uzavírání smlouvy životního pojištění se nevyplácí zamlčovat informace o svém zdravotním stavu? V případě zhoršení zdravotního stavu se přezkoumává zdravotní dokumentace, a pokud pojišťovna zjistí, že jste zamlčeli důležité informace, může vám jednostranně ukončit pojistnou smlouvu bez nutnosti vrácení peněz za pojistné.

Před samotným uzavřením pojistné smlouvy ještě pojišťovna prozkoumá váš zdravotní stav. Některým pojišťovnám stačí při uzavírání smlouvy vyplnit zdravotní dotazník a dodat čestné prohlášení, že jste nic nezamlčeli, jiné si vyžádají potvrzení přímo od vašeho praktického lékaře.

Z čeho se skládá životní pojištění?

Životní pojištění může mít až dvě složky. První je riziková, která slouží k zajištění pro případ smrti z jakékoli příčiny. Patří k ní i připojištění, pomocí kterého můžete rozšířit pojistné krytí i na další rizika úrazů nebo nemocí. Druhá složka je rezervotvorná, která se stará o zhodnocení části prostředků, které vkládáte do pojištění. V průběhu trvání životního pojištění můžete dělat změny v obou složkách pojištění.

Typy životních pojištění

Rozsah pojistné ochrany i krytí záleží i na tom, jaký typ životního pojištění zvolíte. Jsou celkem tři – rizikové, kapitálové a investiční.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.