Menu

Ukončení smluv nezletilých

20. května 2015

V poslední době se v médiích hodně hovoří o ukončení smluv o stavebním spoření nezletilých. Chtěli bychom vám přinést ucelenou zprávu týkající se této problematiky. Pokud se chceme podívat na problematiku stavebního spoření a nezletilých komplexněji, je vhodné zmínit i požadavky stavebních spořitelen při uzavření smlouvy. Následně se pak zaměříme na ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Uzavření smlouvy o stavebním spoření

Při uzavření smlouvy o stavebním spoření vyžadují spořitelny většinou ověřený podpis pouze jednoho ze zákonných zástupců.

V souvislosti s uzavřením smlouvy o stavebním spoření na nezletilého klienta je však třeba upozornit na fakt, že smlouvu může uzavřít pouze zákonný zástupce nebo osoba, kterou určil soud. Za zákonného zástupce se v tomto případě nepovažuje prarodič (pokud jej jako zákonného zástupce neurčil soud). Spořit na smlouvu nezletilého může kdokoliv, ale smlouvu o stavebním spoření může za nezletilého uzavřít pouze zákonný zástupce.

Ukončení smlouvy o stavebním spoření

Pro všechny výpovědi smluv nezletilých účastníků vyžadují spořitelny doložení souhlasu opatrovnického soudu. Toto rozhodnutí vychází z novely občanského zákoníku (§ 898 odst. 3 č. 89/2012 Sb.). Rozhodnutí soudu musí být pravomocné, tzn. opatřeno doložkou o nabytí právní moci.

Pro ukončení smlouvy doporučujeme následující postup:

  1. Zákonný zástupce (oprávněná osoba) podá výpověď na formulář příslušné stavební spořitelny. Na tomto formuláři je dostatečný ověřený podpis jednoho zákonného zástupce. Podpis obvykle může ověřit finanční poradce, zaměstnanec spořitelny, popř. úředně – notář, matrika.
  2. S tímto formulářem se zákonný zástupce obrátí na příslušný opatrovnický soud dle místa trvalého bydliště nezletilého. K formuláři Výpověď smlouvy musí zákonný zástupce přiložit návrh na udělení souhlasu opatrovnického soudu. Pro zahájení řízení je tato příloha nezbytná. Vzor „Návrh na udělení souhlasu soudu“ obvykle poskytuje příslušná stavební spořitelna na svých stránkách.
  3. Originál formuláře Výpověď se předá do sídla spořitelny.
  4. Spořitelna odešle zákonnému zástupci (oprávněné osobě) dopis informující o nutnosti schválení výpovědi opatrovnickým soudem.
  5. Soud po určité době (záleží dle soudu) nařídí jednání a po jeho skončení vydá rozhodnutí s lhůtou na odvolání v délce 15 dnů od doručení rozhodnutí všem účastníkům soudního řízení. Při soudním jednání je možné se lhůty na odvolání vzdát a rozhodnutí je pravomocné doručením rozsudku všem účastníkům soudního řízení.
  6. Po doručení rozhodnutí a po uplynutí lhůty pro odvolání (jestliže se účastníci nevzdali práva na odvolání přímo při jednání na soudu) zákonný zástupce zajde na opatrovnický soud a nechá si na doručeném rozhodnutí vyznačit doložku o nabytí právní moci.
  7. Poté doručí pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu do sídla spořitelny a výpověď bude zpracována a peněžní prostředky budou vyplaceny v souladu s rozhodnutím.

Zdůrazňujeme, že za rozhodnutí soudu se neplatí žádný poplatek – je ZDARMA (není nutný kolek či jiný poplatek).

Potřebné dokumenty pro opatrovnický soud

Dokumenty, které je nutno předložit opatrovnickému soudu v místě trvalého bydliště nezletilého jako podklad pro rozhodnutí:

  1. Písemný Návrh na udělení souhlasu soudu ve 3 vyhotoveních
  2. Kopie vyplněného a podepsaného formuláře Výpověď smlouvy o stavebním spoření s ověřeným/i podpisem/y i s dispozicí, resp. s bankovním spojením nebo adresou pro výplatu
  3. Kopie smlouvy o stavebním spoření nezletilého + případně další podklady vyžádané soudem

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.