Menu

Způsobilost k právním úkonům

Způsobilost vlastním jednáním nabývat práva a povinnosti. Nemá-li fyzická osoba plnou způsobilost nabývat práv a povinností vlastním jednáním (tj. nemá-li plnou způsobilost k právním úkonům, plnou svéprávnost), jedná za ni v běžných záležitostech její zákonný zástupce. U nezletilé osoby její rodič, osvojitel či poručník, v ostatních případech soudem ustanovený opatrovník v mezích soudního rozhodnutí. Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.