Menu

Pojistný podvod

Pojistným podvodem dle zákona č. 40/2009 Sb. v trestním zákoníku je jednání osob, které uvádějí nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, popřípadě zamlčují podstatné údaje v souvislosti:

– s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

– s likvidací pojistné události,

– s uplatněním práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění.

Pojistným podvodem je i jednání osob, které v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolají nebo předstírají událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržují, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.