Menu

Opatrovník

Pod tímto pojmem se skrývá osoba blízká (rodinný příslušník, partner) nebo jiná (kamarád, ošetřovatel), ale především vždy odsouhlasená pojišťovnou nebo asistenční službou. Opatrovník pojištěného doprovází na cestě do zdravotnického zařízení, ať už nemocnice nebo ordinace lékaře, a na cestě do domova pojištěného v ČR, případně pojištěného ošetřuje v době jeho léčení ve zdravotnickém zařízení.

V případě cestovního pojištění se opatrovníkovi hradí cesta do zahraničí za pojištěným, ubytování a cesta zpět s pojištěným. Nárok na opatrovníka vzniká, pokud hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu vážné nemoci nebo úrazu potrvá delší než stanovenou dobu (typicky 5 dní), pokud má pojištěná osoba méně než 18 let a hrozilo by, že v zahraničí zůstane kvůli vážnému onemocnění nebo úmrtí bez doprovodu dospělého, nebo pokud zdravotní stav pojištěného neumožňuje jeho samostatný návrat do ČR.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.