Menu

Odkupné

Odkupné je část nespotřebovaného pojistného, ukládaná pojistitelem jako technická rezerva, která se vypočítá pojistně matematickými metodami k datu zániku pojištění. Odkupné se z životního pojištění vyplácí na žádost pojistníka nebo při předčasném zániku pojištění z jiného důvodu, než je pojistná událost (např. výpověď pojištění). V pojistné smlouvě je upraveno, zda z životního pojištění vzniká nárok na odkupné, a podmínky nároku na výplatu odkupného (typicky je to minimální doba od počátku pojištění a uhrazení pojistného za tuto dobu a kladná kapitálová hodnota pojištění) s možností odchylné úpravy od podmínek stanovených v § 2842 NOZ. Nárok na odkupné zpravidla nevzniká u pojištění pro případ smrti sjednaného na přesně stanovenou dobu.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.