Menu

Lhůta pro ukončení šetření škodné události

Tato lhůta je stanovena Novelou občanského zákoníku do 3 měsíců po oznámení události, Nelze-li v této lhůtě ukončit šetření nutná ke zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění, pojistitel povinen sdělit oznamovateli písemně důvody, pro které nelze šetření ukončit. Osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, pak poskytne pojistitel na její žádost přiměřenou zálohu.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.