Menu

Česká kancelář pojistitelů (POV)

Profesní organizace pojistitelů. Právnická osoba se sídlem v Praze zapsaná do obchodního rejstříku. Pro účely zákona (POV) se považuje za tuzemskou pojišťovnu. Ve vztahu k poškozeným vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění zejména za škodu způsobenou provozem:

– nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,

– vozidla bez pojištění odpovědnosti,

– pojištěného u pojistitele, který je v úpadku,

– cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.