Menu

Pojištění domácnosti, stavby

Jistota. To je základ, ze kterého vychází pojištění. Chceme mít jistotu, že si po nějaké nepříjemné nečekané události můžeme dovolit znovu pořídit věci, o které jsme přišli. Že se můžeme rychle postavit zpátky na vlastní nohy.

Lorem ipsum Víte, že… můžete pojistit rodinný dům, už když jej začnete stavět? Díky tomu máte jistotu, že se nezvýší náklady na jeho postavení třeba v případě krádeží nebo nějaké živelné události. A pojistné je levnější než u hotové stavby, i o 15%. Nízkou sazbu pak máte garantovanou po celou dobu trvání smlouvy, tedy i po dokončení stavby a nastěhování se.

V případě staveb a domácností se lidé nejčastěji pojišťují proti krádežím, požárům, výbuchům a nejrůznějším živelným pohromám. Můžete si přitom vybrat, zda chcete pojistit stavbu a domácnost zvlášť, nebo dohromady. Ale jak chápou pojmy stavba a domácnost banky a pojišťovny?

Jaké stavby lze pojistit?

V řeči pojišťoven se zpravidla jedná o hlavní obytnou budovu, vedlejší budovy a stavby nemající charakter budovy. Obytné budovy není třeba příliš rozvádět, nicméně vedle domů a chat se sem řadí i jednotlivé byty, a to kvůli tzv. vinkulaci úvěru.

Vedlejšími budovami mohou být třeba garáže, stodoly, dílny, kůlny atd., zajímavou kategorií jsou přitom stavby nemající charakter budovy – typicky bazény, zídky, ploty nebo i mosty, se kterými se lze setkat v řadě větších zahrad.

Co všechno tvoří domácnost?

Lorem ipsum Víte, že… kuchyňská linka u některých pojišťoven spadá do kategorie staveb jako pevná součást domu nebo bytu, zatímco u jiných si ji lze pojistit jako součást domácnosti?

Normálně bychom si pod pojmem domácnost představili především její obyvatele, ale pojišťovny to vidí odlišně. Do výčtu tak patří nábytek, oblečení, nádobí, potraviny, drogerie, sportovní potřeby, nářadí, kola, součástky vozidel umístněné mimo vozidlo, anténní systémy, cennosti, peníze (vždy ale jen do určité částky), elektronika, domácí zvířata, nebo třeba i zahradní malotraktor.

Z jaké ceny se u pojištění vychází?

Váš majetek se vždy pojišťuje na tzv. novou cenu, tedy cenu, za kterou pořídíte novou věc. Výjimkou je jenom pojištění bytu, kdy se za pojistnou částku udává tzv. obecná cena, jinými slovy tržní cena daného bytu. U staveb se tak v nové ceně odráží náklady na stavební materiál i práci, ale už ne cena pozemku. Smyslem pojištění je totiž postavení nového domu v případě, že dojde k jeho zničení.

I pojistku můžete špatně nastavit

Omyly můžete udělat v zásadě dva: podpojistíte, nebo přepojistíte. Podpojištění znamená, že jste si svůj majetek pojistili na nižší částku, než je jeho nová cena. V tom případě si pojišťovna vypočítá rozdíl mezi novou cenou a částkou, na kterou jste si svůj majetek pojistili, a v příslušném poměru vám zkrátí plnění. To je ta horší varianta.

Lorem ipsum Víte, že… můžete opravu budovy zadat přímo stavební firmě? Pojišťovna vše uhradí – ale pozor, musí se jednat o opravu, nikoli přestavbu.

Přepojištění patří mezi ty lepší omyly, které můžete udělat. Ano, na pojistném zaplatíte za rok o něco více, nicméně třeba u budovy si za každý nadsazený milion připlatíte jen několik set korun. V případě škody pojišťovna ale stejně neproplatí o nic víc, než kdybyste měli pojištění sjednané správně.

Proti čemu se pojišťují stavby

Požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna; voda, lom trubky; vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina, zemětřesení, sesuvu půdy a zřícení skal; vandalismus, krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu + škody způsobené krádeží vloupáním nebo vandalismem při vloupání.

Pokud by vám tento výčet nestačil, můžete se připojistit – běžně se nabízejí dvě následující možnosti. První je pojištění proti povodní a záplavě, u něj si ale dejte pozor. Některé pojišťovny totiž nabízejí pojištění obou těchto rizik zvlášť a nikoli dohromady, jak je tomu ve většině případů. Druhou možností je pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Volně přeloženo: pojišťujete se proti škodám, které vzniknou na zdraví nebo majetku někoho jiného třeba pádem stavebního materiálu při rekonstrukci vašeho domu, nebo kvůli náledí na vašem chodníku. Podmínkou samozřejmě je, že takovou událost jste nemohli předvídat a nezavinili jste ji zanedbáním svých povinností. Mít toto pojištění je dobré z jednoho velice praktického důvodu – nový občanský zákoník totiž výrazně zvýšil odpovědnost každého za následky jeho činů. Soud tak může uložit úhradu libovolné částky za vzniklou škodu v návaznosti na to, co se poškozenému podaří prosadit.

Pojistění domácnosti, staveb - infografika

Proti čemu si můžete pojistit domácnost?

Domácnost je pojišťována na stejná rizika jako stavba, některé pojišťovny zahrnují do základního výčtu i poničení přepětím nebo srážkovou vodou. Taky u domácnosti se můžete rozhodnout pro připojištění. Mimo povodně a záplavy patří k běžné nabídce i rozbití skla nebo garáž na jiném pozemku včetně movitých věcí v ní. Někdy můžete narazit i na připojištění poničení zvířaty, což znamená překousání kabeláže hlodavci nebo zničení fasády ptáky. Zajímavé je také pojištění věcí mimo místo pojištění – pod touto formulkou se skrývá třeba loupež na ulici nebo krádež vloupáním do hotelového pokoje.

Pojištění občanské odpovědnosti

Lorem ipsum Víte, že… v rámci pojištění občanské odpovědnosti se běžně kryjí i škody způsobené domácími zvířaty, nejčastěji psem?

Mnohem známější je názvem „pojištění na blbost“ a kryje neúmyslnou škodu, kterou můžeme způsobit vlastním jednáním jiným lidem. Často je nabízené coby součást pojištění domácnosti a jak už jste se mohli dočíst výše, je dnes velice zajímavým produktem právě kvůli rozšíření osobní odpovědnosti občana podle nového občanského zákoníku. Náhrada za vzniklou škodu totiž může být pro jedince i rodinu likvidační, při vážných zraněních hrozí vymáhání milionových částek. Hradí se proto nejen škoda vzniklá lidmi, ale i domácími zvířaty, jako třeba pokousání psem nebo způsobení dopravní nehody psem při jeho útěku.

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.