Menu

Pojištění vozidel

Zatímco v ostatních případech je rozhodnutí, zda sjednat nebo nesjednat pojištění jenom vaše věc, pokud vlastníte vozidlo, nemáte na výběr. Zákon 168/1999 Sb. jasně stanovuje, že každé vozidlo pohybující se po veřejných komunikacích musí mít „pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla“. Tato právní poučka vám možná nic neříká, ale pojem povinné ručení určitě neslyšíte poprvé. Jenže toto pojištění řeší pouze újmu, kterou způsobíte vy ostatním účastníkům silničního provozu. V rámci možností pojištění auta existuje i havarijní pojištění a různá další připojištění, v rámci kterých si můžete pojistit svoje vozidlo na všechno ostatní včetně krádeže nebo živelné události. Můžete, ale nemusíte – to už zákon naštěstí nijak neomezuje.

Povinné ručení

Jak už jsme si řekli, povinné ručení musí mít sjednané každý vlastník vozidla. Neplatí to jenom pro osobní auta do 3,5 tuny, ale i motocykly, tahače, návěsy, autobusy, traktory a historická, nákladní nebo přípojná vozidla. Z povinného ručení se hradí škody, které pojištěné vozidlo způsobí ať už na majetku, zdraví nebo životě poškozených.
Povinné ručení - infografika

Ve zkratce můžeme říct, že pokud způsobíte nehody vy, zaplatí se škody ostatním z vašeho povinného ručení. A pokud naopak někdo nabourá vás, zaplatí se vám škody z jeho povinného ručení. Z něj se taky vyplácí náklady soudního líčení nebo náhrada případné finanční ztráty, třeba pokud kvůli nehodě nemůže poškozený včas doručit náklad nebo dorazit do práce. Ušlý zisk, penále nebo sníženou mzdu pojišťovna uhradí v případě, že je poškozený může prokázat.

Limity plnění

Lorem ipsum Víte, že… Policie ČR uvádí ve svých statistikách škodu vzniklou při dopravních nehodách ve výši kolem 5 mld. Kč ročně?

Minimální limit plnění je 35 milionů Kč na majetkové škody, jako třeba poničení auta, svodidel nebo staveb, a limit ve stejné výši platí i pro újmu na zdraví nebo životě. Pojišťovny také nabízejí zvýšený limit, a to až do výše 100 milionů Kč. Na toto vyšší krytí přitom můžete dosáhnout velice snadno, rozdíl na ročním pojistném se oproti minimálnímu limitu pohybuje v řádech stokorun. Výhodou povinného ručení také je, že vzniklé škody hradí pojišťovny zpravidla bez vaší spoluúčasti.

Pojišťovna má právo odmítnout uhradit škody

V případě, že je u viníka nehody prokázán vliv alkoholu, omamných látek, nebo řízení bez řidičského oprávnění k dané kategorii vozidla – třeba pokud nabouráte v traktoru, ačkoli máte jenom řidičský průkaz na skupinu B – může pojišťovna odmítnout uhradit vzniklé škody. Viník nehody se tak může ocitnout v situaci, že bude muset škodu uhradit z vlastní kapsy.

A co když povinné ručení nemám?

Registr pojištěných vozidel vede Česká kancelář pojistitelů (ČKP), nicméně od 15. ledna 2015 už nemůže od vlastníků vybírat žádné poplatky za nepojištěná vozidla. Pokutu ale může dostat každý, kdo nepředloží policii při silniční kontrole tzv. zelenou kartu, která je dokladem o pojištění.

Povinné ručení neplatí jen v ČR

Na zelené kartě je taky uvedený údaj, ve kterých zemích vaše povinné ručení platí – běžně to není jen na území ČR, ale i celé EU, výjimkou není ani Bělorusko, Ukrajina, Turecko nebo třeba Izrael. Podobný rozsah zemí většinou najdete i u havarijního pojištění.

Řídíte bez nehod? Dostanete slevu

Každému klientovi nabízejí pojišťovny v rámci povinného ručení slevu za tzv. bezeškodní průběh, jinými slovy za to, že vámi pojištěné vozidlo nezpůsobí nehodu. Tato sleva se přičítá jednou za rok, jenže každá pojišťovna má svůj systém nastavený trochu jinak. V praxi to funguje tak, že čím delší dobu nezpůsobí žádnou nehodu, tím vyšší je sleva na pojistném. Může se sice stát, že zaviníte nehodu ve služebním vozidle, ale o bonus na svém vlastním nepřijdete, protože to jste nenabourali.

Za jak dlouho dosáhnu na nejvyšší slevu?

Maximální slevu, běžně ve výši 50%, dostanete po dosažení 120 bezeškodných měsíců, tedy deseti let bez nehod. Díky už zmíněnému registru ČKP ale můžete uplatnit taky bezeškodný průběh z předchozích smluv povinného ručení, takže pokud si koupíte nové auto, nezačínáte znova od nuly, ale pokračujete dál ve sbírání bonusů. Některé pojišťovny navíc nabízejí možnost uplatnit slevu na větší počet smluv, ale jen v rámci jedné kategorie vozidel. Proto můžete mít pojištěná třeba tři auta a u všech dosáhnout na stejně vysokou slevu z pojistného.

Když nabourám, o slevu úplně přijdu?

Vedle bonusů (slev) používají pojišťovny i malusy (přirážky). Když zaviníte nehodu, pojišťovna vám dá přirážku, a to ve formě strhnutí určitého počtu bezeškodných měsíců. Tak můžou nastat i dvě krajní situace – dostanete se do mínusu, takže k základní sazbě pojistného nedostanete slevu, ale naopak přirážku. V opačném případě se může stát, že zaviníte nehodu třeba poprvé za 15 let, takže i po stržení bezeškodných měsíců máte pořád „našetřeno“ dost měsíců na to, aby vám nejvyšší sleva zůstala. I přesto ale některé pojišťovny mohou strhnout až dva bonusové stupně.

Co ovlivňuje výši pojistného?

Hlavním kritériem je výkon motoru, tedy počet kilowatt. Čím silnější auto máte, tím víc si připlatíte. Dál záleží na věku pojistníka, výši limitu plnění, bonusech, sjednaných připojištěních, nebo druhu použití vozidla. Poslední zmíněné platí především pro použití mimo běžný provoz – přirážku 100% ceny zaplatíte, pokud chcete uzavřít povinné ručení u vozidel taxi, autopůjčoven, nebo třeba sanitek.

Havarijní pojištění

Na rozdíl od povinného ručení, zacíleného na uhrazení škod, které způsobilo vaše auto, je smyslem havarijního pojištění výhradně uhrazení škod, které vzniknou na vašem vozidle, a to nejen při provozu. Jak už vyplývá ze samotného názvu, je havarijní pojištění nejčastěji využíváno pro případ, že sami způsobíte dopravní nehodu, nebo viník od nehody ujede a vy nemáte jak prokázat, kdo škodu způsobil. Další rizika, proti kterým můžete pojistit svoje vozidlo, jsou živelné události, odcizení a vandalismus.

Havarijní pojištění - infografika

Pojistit jdou jen některá vozidla

Lorem ipsum Víte, že… v průměru každou hodinu denně je odcizeno jedno celé vozidlo? Úspěšnost dopadení pachatele se přitom pohybuje pouze kolem 10–14 %.

Pojišťovny běžně nenabízejí havarijní pojištění pro všechny kategorie vozidel – nejčastěji se zaměřují jen na osobní nebo nákladní vozidla a motocykly. Tím ale omezení nekončí. Předpokladem je dobrý technický stav, jinými slovy platná STK vozidla. Setkat se můžete i s limity stáří a plnění, takže pokud chcete pojistit třeba auto starší 10 let, můžete narazit. Limitem plnění pak bývá tzv. obecná cena, čili kolik stojí daný model vozidla stejného stáří a výbavy na trhu. Tak si v případě tzv. totální škody můžete pořídit podobné vozidlo, jaké jste měli.

Co ovlivňuje cenu?

K hlavním kritériím nepatří výkon, ale cena vozidla včetně doplňkové výbavy, jeho značka, model a stáří. Záleží taky na kombinaci pojištěných rizik a případném dalším připojištění. Podobně jako u povinného ručení můžete dosáhnout na slevu za bezeškodní průběh, některé pojišťovny dokonce nabízejí možnost převést tuto slevu z povinného ručení v plné výši, takže budete mít u obou pojištění stejný bonus. Většinou se ale tabulky bonusů havarijního pojištění a povinného ručení liší, takže u povinného ručení můžete nasbírat slevu rychleji než za stejnou dobu u havarijního pojištění. Důležitá je ale ještě jedna položka: spoluúčast.

Spoluúčast

Lorem ipsum Víte, že… pokud čerpáte plnění povinném ručení, nepřijdete o svůj bonus na havarijním pojištění a naopak?

U havarijního pojištění musíte vždy počítat s určitou mírou spoluúčasti – nejnižší bývá 5%, resp. minimálně 5 000 Kč, nejvyšší pak 20%, resp. minimálně 20 000 Kč. To znamená, že pojišťovna vám zaplatí nanejvýš 95% hodnoty škody, a to s tím dovětkem, že za jakoukoli škodu do 100 000 Kč zaplatíte na spoluúčasti 5 000 Kč z vaší vlastní kapsy. Čím nižší je vaše spoluúčast, tím víc si samozřejmě připlatíte na pojistném. A jakmile nahlásíte škodu, přijdete o část slevy na pojištění podle tabulek vaší pojišťovny.

Raději vyšší, nebo nižší spoluúčast?

Není možné jednoznačně doporučit, jaké procento spoluúčasti se vám vyplatí zvolit. Sami se musíte rozhodnout, jestli se vám vyplatí ušetřit pár tisíc za rok, ale mít vysokou spoluúčast při hrazení škody na vozidle a nemít možnost uplatnit drobnější škody do 20 000 Kč, jako třeba utržené zpětné zrcátko.

Připojištění

Nad rámec běžné nabídky povinného ručení nebo havarijního pojištění pojišťovny nabízejí celou škálu dalších připojištění. Ta jsou výhodná především u starších vozidel s hodnotou do 100 000,- Kč, u kterých už většinou havarijní pojištění sjednat nejde – některá rizika totiž můžete pokrýt díky připojištění u povinného ručení. Výhodou připojištění taky je, že pokud z něj čerpáte plnění, nepřijdete o bonus ani na havarijním pojištění, ani na povinném ručení.

Čelní sklo

Velice oblíbené je připojištění čelního skla na vozidle při jakýchkoli nenadálých poškozeních, třeba jako prasklina od odraženého kamínku – ale samozřejmě jen do určitého limitu. Záleží také na tom, jestli vámi vybraná pojišťovna nabízí limit na rok, nebo na jednu pojistnou událost. Některé pojišťovny přitom nabízejí dokonce pojištění všech skel s výjimkou v podobě střešního okna nebo panoramatického střešního skla.

Střet se zvěří a další oblíbená připojištění

Lorem ipsum Víte, že… druhou nejčastější příčinou nehody je zvíře? Jen za rok 2013 dosáhly škody způsobené střetem se zvířetem částky 1,3 mld. Kč.

U povinného ručení často sjednávané připojištění škod na vozidle, u kterého opět fungují roční limity a spoluúčast. Sem spadá odcizení, poničení živelnou událostí, poškození hlodavci nebo střetem se zvířetem. Dejte si ale pozor na slovíčka, zvěř a zvíře nejsou ty stejné pojmy. Zvěří se totiž rozumí pouze divoká lesní zvěř, zatímco zvířetem může být zvěř i hospodářská či jiná ochočená zvířata.

Náhradní vozidlo

Připojištění náhradního vozidla se hodí v případě, že jste na svém vozidle z jakéhokoli důvodu závislí. Po dobu opravy vlastního vozidla, nejčastěji po nehodě nebo živelné události, máte nárok na odpovídající náhradní vůz. Podmínky u pojišťoven jsou různé, pro lepší představu můžeme jako příklad uvést Wüstenrot, který nabízí proplacení až 20 000 Kč bez spoluúčasti.

Doplňková připojištění

Dál se můžeme setkat s úrazovým připojištěním pro zbytek osádky vozidla, připojištěním sportovního náčiní, tedy kol nebo lyží, pro převoz a připojištění zavazadel. V rámci připojištění zavazadel sice pojišťovny uhradí škody na zavazadlech i jejich obsahu s výjimkou v podobě elektroniky, cenností nebo peněz.

Asistenční služby

Lorem ipsum Víte, že… pojišťovna hradí v tomto případě jen práci servisního technika, zatímco náhradní díly si platíte sami?

Poslední položkou, kterou si můžete sjednat k pojištění vozidla navíc, jsou asistenční služby. V rámci nich pojišťovna proplácí i některé faktury za služby při řešení problému s vaším vozidlem jako odtah, opravu na místě nebo náhradní dopravu do místa bydliště, nemluvě o non-stop dostupném operátorovi, který vám pomůže s řešením vašeho problému. Některé pojišťovny nabízejí za příplatek i možnost zvýšit počet proplácených situací a úkonů.

Flotilová pojištění

Toto řešení je výhodné především pro firmy a podnikatele, protože řeší pojištění většího počtu vozidel, které vlastní jeden klient. Získáte tak lepší sazbu pojistného, než kdybyste každé vozidlo pojišťovali zvlášť, a můžete získat i různé balíčky výhodnějšího pojistného v případě uzavření povinného ručení i havarijního pojištění. Za „flotilu“ se přitom v jazyce pojišťoven běžně považuje už pět vozidel.

Co když se auto teprve chystám koupit?

Tématy, jako jsou leasing, operativní leasing nebo pořízení auta na úvěr se zabývá související článek:

Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.