Menu

Ukazatel hodnocení / hodnotící číslo

Ukazatel zhodnocení, který se vypočítává 12× ročně, a to vždy poslední den v měsíci (tzv. rozhodný den zhodnocení). Dosažení ukazatele zhodnocení stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Celý článek

Umořování

Umořování (úmor) je splácení dluhu, ale ne úroků. Třeba pokud si půjčíte 60 000 Kč na 12 měsíců, skládá se měsíční splátka 5500,- Kč z úmoru 5000,- Kč, čili čisté splátky dluhu, a splátky úroku ve výši 500,- Kč.

Celý článek

Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

Celý článek

Uspořená částka

Uspořená částka je tvořena součtem vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsané zálohy státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou.

Celý článek

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření je účelový úvěr na řešení bytových potřeb s výhodnou úrokovou sazbou. Nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká klientovi po přidělení cílové částky, resp. přidělované částky a za předpokladu splnění podmínek stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření.

Celý článek

Úvěrová smlouva

Smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klientem banky) a věřitelem (bankou). V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.