Menu

p.a. (per annum)

p.a. = per annum = roční; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 5,3 % p.a.).

Celý článek

p.m. (per mensem)

p.m. = per mensem = měsíční. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období měsíce (např. 1,9 % p.m).

Celý článek

Peer to peer

Peer-to-peer, nebo zkráceně také P2P, či sdílená ekonomika, funguje na principu poskytování či výměny služeb přímo mezi lidmi bez přítomnosti zprostředkovatelů. Může se jednat o finanční služby (půjčky, pojištění), sdílení aut, nebo třeba ubytovací služby.  

Celý článek

PIN

PIN (Personal Identification Number ) je osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu).

Celý článek

Platební karta

Platební karta (bankovní platební karta) je karta, s jejíž pomocí lze platit zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Celý článek

Podpojištění

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Celý článek

Pohledávka

Právo vznikající věřiteli požadovat určité plnění na dlužníkovi a to z určitého závazkového vztahu (např. smlouvy o úvěru ze stavebního spoření). Pohledávka může být peněžitá a nepeněžitá.

Celý článek

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje pojištění. V životním pojištění je to osoba, na jejíž život je pojištění sjednáno, tedy, jejíž život je pojištěn. U povinného ručení je pojištěný ten, na jehož odpovědnost za újmu se pojištění odpovědnosti vztahuje. Podle povinného ručení se pojištění odpovědnosti […]

Celý článek

Pojistitel

Pojistitel je jednoduše ten, kdo pojištění poskytuje, jinými slovy pojišťovna. Osoba, která se pojistnou smlouvou zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se zavazuje pojistiteli zaplatit pojistné. Na území České republiky může pojišťovací činnost poskytovat pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, […]

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.