Menu

p.a. (per annum)

p.a. = per annum = roční; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 5,3 % p.a.).

Celý článek

p.m. (per mensem)

p.m. = per mensem = měsíční. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období měsíce (např. 1,9 % p.m).

Celý článek

PIN

PIN (Personal Identification Number ) je osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu).

Celý článek

Platební karta

Platební karta (bankovní platební karta) je karta, s jejíž pomocí lze platit zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Celý článek

Podpojištění

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Celý článek

Pohledávka

Právo vznikající věřiteli požadovat určité plnění na dlužníkovi a to z určitého závazkového vztahu (např. smlouvy o úvěru ze stavebního spoření). Pohledávka může být peněžitá a nepeněžitá.

Celý článek

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje pojištění. V životním pojištění je to osoba, na jejíž život je pojištění sjednáno, tedy, jejíž život je pojištěn. U povinného ručení je pojištěný ten, na jehož odpovědnost za újmu se pojištění odpovědnosti vztahuje. Podle povinného ručení se pojištění odpovědnosti […]

Celý článek

Pojistitel

Pojistitel je jednoduše ten, kdo pojištění poskytuje, jinými slovy pojišťovna. Osoba, která se pojistnou smlouvou zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se zavazuje pojistiteli zaplatit pojistné. Na území České republiky může pojišťovací činnost poskytovat pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, […]

Celý článek

Pojistka

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky.

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.