Menu

Karetní asociace

Karetní asociace (Card Companies Association ) je sdružení vydavatelů platebních karet, jakou je VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB atd.

Celý článek

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

Celý článek

Kontokorent

Kontokorent (kontokorentní účet; kontokorentní úvěr; povolený debet) je takový účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému

Celý článek

Kreditní karta

Platební karta, se kterou je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běžném účtu klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich klient měl veden běžný účet.

Celý článek

Kupní smlouva

Kupní smlouva je projev svobodné vůle dvou smluvních stran – prodávajícího a kupujícího. Prodávajícímu vzniká kupní smlouvou povinnost předmět koupě odevzdat, kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.