Menu

IBAN

IBAN (International Bank Account Number ) je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj. 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby […]

Celý článek

Indexace

Zvyšování pojistné částky a pojistného během doby placení pojistného v závislosti na změně podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, např. na růstu indexu spotřebitelských cen. Je to jeden z prostředků proti znehodnocování nároků z pojištění vlivem inflace. Nutnými podmínkami pro uplatňování indexace jsou: sjednání indexace v pojistné smlouvě a umožnění indexace pojistně technickými parametry daného […]

Celý článek

Inflace

Kdybyste se zeptali bankéře, odpověděl by vám asi nějak takto. Aby bylo možné vysvětlit tento pojem co nejsrozumitelněji, je třeba vzít to trochu oklikou. Každý ví, co jsou peníze. Co si možná uvědomujeme trochu míň je, že tyto peníze každý den něco ztrácejí ze své hodnoty. Za stejné zboží a služby proto postupem času budete […]

Celý článek

Inkasní způsob placení

Inkasní způsob placení (Inkaso) je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod., musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz – svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke […]

Celý článek

Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví (Internet Banking) je služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu – nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.