Menu

Hodnotící číslo u stavebního spoření

Ukazatel zhodnocení, který se vypočítává 12× ročně, a to vždy poslední den v měsíci (tzv. rozhodný den zhodnocení). Dosažení ukazatele zhodnocení stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Celý článek

Hranice pojistného plnění

Je-li ujednáno, že pojistné plnění se omezí horní hranicí, určí se tato hranice pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je tato hranice omezujícím faktorem pro plnění pojistitele při škodné události. Horní hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu škodnou událost, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Celý článek

Hraniční pojištění (POV)

Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území České republiky zaplacením pojistného, a to nejméně na dobu 15 dnů. Bez hraničního pojištění nesmí Policie České republiky umožnit jízdu takového vozidla na území České republiky. Smlouvu musí uzavřít řidič cizozemského vozidla kromě řidiče, který je držitelem platné zelené karty, a s výjimkou řidiče, jehož […]

Celý článek

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr (neboli hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: 1.účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do […]

Celý článek

Hypoteční úvěr (hypotéka) bez dokládání příjmů

Hypotéka bez dokládání příjmů je takový hypoteční úvěr, pro jehož získání nemusíte bance dokládat výši svého příjmu. Je určen především pro podnikatele s proměnlivou výší příjmu (zisk z podnikání je střídán občasnými finančními ztrátami vzniklými vlivem investic do budoucího rozvoje firmy apod.). Tento typ úvěru je zajištěn zástavním právem k libovolné nemovitosti v majetku žadatele, […]

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.