Menu

Časová cena pojištěné věci

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Časová cena se stanoví z nové ceny věci a stupně jejího znehodnocení, nebo opotřebení. Časová cena bývá většinou přisuzována věcem, které rychle technicky zastarávají, jako jsou audiovizuální a výpočetní technika, domácí elektrospotřebiče, nebo se rychle opotřebují (oděvy a obuv). Časovou cenu lze stanovit také z nové ceny, […]

Celý článek

Centrální banka

Centrální banka či ústřední banka, někdy též rezervní banka, monetární autorita nebo národní banka, je základní banka státu. Je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi. V České Republice je centrální bankou Česká národní Banka (ČNB).

Celý článek

Čerpání úvěru

Čerpání peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat jednorázově (nákup nemovitosti) nebo postupně (výstavba nemovitosti – průběžné proplácení faktur za provedené stavební práce).

Celý článek

Česká kancelář pojistitelů (POV)

Profesní organizace pojistitelů. Právnická osoba se sídlem v Praze zapsaná do obchodního rejstříku. Pro účely zákona (POV) se považuje za tuzemskou pojišťovnu. Ve vztahu k poškozeným vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění zejména za škodu způsobenou provozem: – nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, – vozidla bez pojištění odpovědnosti, – pojištěného […]

Celý článek

Cestovní šek

Cestovní šek je zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, protože je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za […]

Celý článek

Cílová částka

Konečná částka, které chcete dosáhnout v rámci stavebního spoření. Nepředstavuje ovšem jen to, co si sami naspoříte, tedy vaše vklady. Započítává se do ní i státní podpora, úvěr ze stavebního spoření a úroky z vkladů a státní podpory po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Naproti tomu uspořená částka je součet vkladů, úroků z […]

Celý článek

Citlivý údaj

Citlivý údaj je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů. Citlivý údaj je možné zpracovávat, jen jestliže subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. […]

Celý článek


Proč to děláme?

Kontakt Petr, 28 let, svobodný Často narážím na to, že mí přátelé ani nevědí, že by si mohli koupit vlastní auto nebo bydlení – myslí si, že si musí ještě našetřit a zbytečně pak ztrácí čas.
Kontakt Marie, 37 let, vdaná, 1 dítě ( 10 let ) Když založíte rodinu, začnete finance více řešit, protože už nejde jenom o vás. Praktických informací je málo. Ráda bych to pomohla změnit a podělila se o to, co vím.
Kontakt Karel, 56 let, ženatý, 2 děti ( 25 a 19 let ) Od klientů občas slýchávám „Víte, já tomu moc nerozumím“. Vím, že nikdo nemůže vědět všechno, ale každý může mít přehled. A to už je dobrý základ.